Позначајни Проекти

Погледнете дел од нашите позначајни проекти

Треска, Студија, Вода, Мерење

Европската комисија идентификуваше дека речните поплави се најчеста природна катастрофа во Европа. Катастрофални поплави ја зафатија и Македонија, поточно градот Скопје ноќта помеѓу 6 и 7 август 2016. Невремето зафати поширока област од 15 општини околу главниот град Скопје. 

Поради тоа, приоритет за Владата на Република Македонија е да ги идентификува и да управува со ризиците поврзани со идните поплави.

m
  • Изработка на студии и проекти за водоснабдување (зафати, пумпни станици, цевководи, резервоари)
  • Проекти за рехабилитација и унапредување на постојни водоводни системи
  • Изработка на студии и проекти за канализациони системи
  • Математичко моделирање на водоводни и канализациони системи
m
  • Изработка на студии и проекти за водоснабдување (зафати, пумпни станици, цевководи, резервоари)
  • Проекти за рехабилитација и унапредување на постојни водоводни системи
  • Изработка на студии и проекти за канализациони системи
  • Математичко моделирање на водоводни и канализациони системи